Ipari felülettisztítás | Vegyszeres maratás | Alkatrész tisztítás | Barnítás | Felületkezelés | Alkatrész felületkezelés | Rework szolgáltatás

Finomszemcse szórás

Találmány

Mint általában a találmányok, a "homokfúvás" is egy természeti jelenségből származik. Először Dél - Amerikában figyelték meg a homokviharok polírozó hatását. A szél által hordott homok az épületüveget úgy homályosította, hogy az ablakrács lenyomata benne maradt.

A technológiával kapcsolatos első szabadalmat Mr. B.C. Tilgham nyújtotta be 1870- ben, mely erre a megfigyelésre alapult. Szabadalma értelmében nagy nyomáson kilövellt homok sugarat alkalmazott kövek és más anyagok darabolására.

Törvény

Az eljárás és minden későbbi felülettisztítási eljárás a fent említett törvényen alapul. Mi is ez pontosan? A szórás folyamán becsapódó szemcse kinetikus energiát, azaz mozgási energiát végez. A törvény alkalmazásával ez az energia kiszámítható, ahol a kinetikus energia (Ek) egyenlő a tömeg és a sebesség négyzetének felével. Az eredmény Joule (J), ill. Newtonméter (Nm) az energia és a mechanikai munka mértékegysége az SI rendszerben.

A törvény a szemcseszórásra alkalmazva tehát, a szemcse az adott tömeg, a szórási nyomás - amivel dolgozunk -, a sebesség. Ezek felelősek a felületre közvetített kinetikus energiáért.

Gyorsabb valóban jobb?

Évtizedek óta jellemző a 6-7 bár, esetenként még magasabb munkanyomáson történő homokfúvás. Az általánosan használt szóróanyag vagy nagyméretű pl. kvarchomok 1 - 2 mm, vagy nagy fajsúlyú pl. acélszemcse 8,0 g/cm3. A túlnyomásos szóróberendezésekkel kiszórt szemcse a felületre becsapódva úgynevezett felületterhelést okoz. Síklemez deformálódik, kőburkolat erősen kopik, fa felület porlad, a sérülés elkerülhetetlen! A hagyományos "homokfúvás" mára már elavult terminológiává vált szabályozhatatlansága, pazarlása és szilikózis veszélye miatt.

A "gyorsabb jobb" alapelv értelmében sokak végeztek és végeznek ma is így felülettisztítást de mindezzel jelentős károkat okoztak és okoznak mind a mai napig, amellyel még most is szembesülünk. A károk ellenére a kezelt felület nagyon tiszta, így persze megállapítást nyer: a homokfúvás hatékony felülettisztítási módszer. Egyetlen lényegi szempont a felület legrövidebb idő alatt történő minél olcsóbb tisztítása ergo, gyors haszon.

Az EU területén érvényben lévő szabályozás szerint TILOS az olyan szóróanyag használata ami több, mint 0,1% szabad - Szilikát tartalmú! A kvarchomoké ~90%, olykor több mint 95%! Szórása során a homok részecskék mikró részecskékre kisebb, mint 5 µm-re törnek össze. A felszabaduló jelentős mennyiségű szilícium-dioxid (kovasav) tartalmú por szilikózis veszélyes, RÁKKELTŐ.


Szórástechnika

A korszerű felülettisztítási technológia egyik fő szempontja - gazdaságos és környezetbarát tisztítás mellett -, a felületi sérülések elkerülése. A hatékony rendszereknél minden azon múlik, hogyan tudjuk a felületen fellépő kinetikus energiát szabályozni vagy ha tetszik helyesen alkalmazni. Kidolgozása sok évtized kísérleti tapasztalatára épül, miszerint egyre alacsonyabb nyomáson, kisebb méretű szóróanyaggal, valamint a szórási szög változtatásával már lehetséges volt a felület sérülésmentes tisztítása/kezelése. Bizonyítást nyert a kinetikus energia hogyan befolyásolható a következő egymással szorosan összefüggő négy paraméter változtatásával.


Szórási nyomás

A fúvókát elhagyó szóróanyag kilépési sebessége az adott nyomástól függően lehet akár 743 km/h - 7,5 báron vagy 305 km/h - 4,8 báron. Mint tudjuk a sebesség a törvény értelmében négyzetes hatású, egyértelmű, hogy a munkanyomás csökkentésével alacsonyabb kilépési sebesség azaz egy alacsonyabb kinetikus energia közlés érhető el.

Lényeges szerepe van továbbá a fúvóka távolságának. Minél távolabb van a felülettől, annál alacsonyabb a becsapódási sebesség. Ezt a szórófejet elhagyó szóróanyag sebességvesztesége okozza.


Szemcse keménység

Keménység anyagi tulajdonság, mérhető ellenálló képesség a külső mechanikai behatásokkal szemben. Szerepe a szemcseszórásban az alapfelületre történő becsapódáskor van, egy keményebb szóróanyag kevésbé deformálódik, mint egy puhább. Ezáltal több kinetikus energiát közvetít a felületre. Tisztítási szempontból a keményebb szemcse előnyös, de a felület károsodása szempontjából hátrányos.


Szemcse nagyság

A szemcse mérete és súlya, azaz a tömege is szoros összefüggésben áll. Bármilyen fajtájú és alakú szemcsét alkalmazunk, a törvény Ek=1/2m x v2 értelmében a szemcse nagysága jelenti a tömeget, így a kisebb szemcse kihatással van a felületre közvetített kinetikus energiára. Egy másik és talán még fontosabb tényező az úgynevezett "lefedettségi hányad", melyre később térünk ki.


Becsapódási szög

Fontosságát a következő példával lehet jellemezni. Egy 90 fokos szögnek (merőleges becsapódás) erős kárósító un. kalapács hatása van. A szóróanyag 45 fokos, vagy alacsonyabb szögben történő becsapódása vágó/nyíró hatással leborotválja a szennyeződést. A becsapódási szög hatása megfelel a sinusgörbe vonalával. Minél nagyobb a sinus érték annál nagyobb lesz a kalapácshatás.

Minden "közvetlen nyomáson" működő szórórendszer az Ek=1/2m x v2 kinetikus energia törvényen alapul. Függetlenül attól, hogy nagyteljesítményű szórófejjel, vagy anélkül, pontos szóróanyag adagoló szeleppel, vagy anélkül, vízporlasztó rendszerrel, vagy sem, vagy bármilyen más további opcióval szerelt berendezésről legyen szó, a kezelendő felületre a felsorolt paraméterek alapján fejti ki hatását.


Mi a megfelelő szemcseméret?


Erre a kérdésre csak egy megfelelő válasz adható. "A lehetséges legkisebb méret!" ami rendelkezésre áll.

A lehetséges legkisebb méret az, ami még elegendő kinetikus energiát biztosít a felülettisztításhoz!

Nem a kereskedelmi forgalomban kapható legkisebb, hanem amivel a felülettisztítás elvégezhető az alapfelület károsítása nélkül.

A gyakorlatban ez azt jelenti, ha 0,5 mm átmérőjű szemcse megfelelő kinetikus energiát generál, akkor ne használjunk 1 mm átmérőjűt.

Miért ne? Mert amíg 0,5 mm átmérőjű szemcsével 20 x 20 = 400 db szemcsét szórunk 1 cm2 felületre, addig 1 mm-es szemcsével csak 10 x 10 = 100 db szemcsét tudunk ugyanerre az 1 cm2 -re bevinni. Ez az un. "lefedettségi hányad" a 0,5 mm-es szemcse esetén 4-szer nagyobb, mint az 1 mm-es szemcséi. De vehetjük példának a 0,1 mm-es méretet is, amely 100 x 100 = 10.000 db találatot ad.

Gondoljuk át: 400 db szemcse, vagy 10.000 db szemcse négyzetcentiméterenként a 100 db szemcsével szemben!

Ez nem csak azt jelenti, hogy csökkentjük a felület rongálódásának esélyét, hanem azt is, hogy a felülettisztítási munka közel 4-szer gyorsabban elvégezhető, ráadásul kevesebb szóróanyagot használunk.


Lefedettségi hányad

A hatékony felülettisztítás másik fontos tényezője - az egymással szorosan összefüggő négy paraméter mellett -, a lefedettségi hányad. Minden esetben ezen tényezők összhangja a kulcs a hatékony és sérülésmentes felülettisztításhoz.


Hogyan érünk el finom vagy durva felületi érdességet?

alacsony sebességalacsony sebesség egyező szemcseméret, keménység és becsapódási szög magas sebességmagas sebesség
     
kis szemcseméretkis szemcseméret egyező sebesség, keménység és becsapódási szög nagy szemcseméretnagy szemcseméret
     
alacsony keménység / lágyalacsony keménység / lágy egyező sebesség, szemcseméret és becsapódási szög magas keménység / keménymagas keménység / kemény
     
alacsony becsapódási szögalacsony becsapódási szög egyező sebesség, szemcseméret és keménység magas becsapódási szögmagas becsapódási szög

 

A terminológia helyesen

Korszerű, hatékony és kíméletes felülettisztítás különböző felületeken, makacs szennyeződések eltávolítására. A gyakorlatban mindenhol használható, legyen szó általános tisztítás, festékréteg eltávolítás, vagy rozsdakezelés. Nincs mechanikai igénybevétel, nincs roncsolás, nincs felületi sérülés.

A tisztítási technológia mára megváltozott. A folyamatot teljes mértékben a munkadarab határozza meg.

Lépések:

  1. szemügyre vesszük a szennyeződést
  2. megvizsgáljuk az alapfelületet: mit kell tisztítani és miről

Ismerve a rendelkezésre álló szóróanyag / koptatóanyag kínálatot válasszuk ki a megfelelő kinetikus energiát biztosító nagyságot és keménységet.

Amennyiben lehetőség van rá próbaszórást végzünk!

Megtervezzük a munka sebességét, fúvókát választunk és gondoskodunk a megfelelő mennyiségű és minőségű levegőről.

Mára a terminológia helyesen "szemcse-tisztítás", vagy "finomszemcse-szórás".


Korszerű berendezések

A finomszemcse-technológia itt Európában már egy évtizede van jelen az iparágban, mely eljárás fejlesztése a Holland Gritco Equipment BV cég nevéhez fűződik

“Egy kényes felület tisztítása teljesen más terület. Ezért vezettük be néhány éve a MicroStrip™ technikát. Bár ugyanezen az alapelven alapul, de un. mikro azaz finom szóróanyaggal dolgozik és alacsony nyomáson. Ez annyit jelent, hogy 0,3 bár (4,5 PSI) nyomáson már van szórási teljesítmény és a 4 bár (58 PSI) nyomásértéket nem lépjük túl. A MicroStrip™ technológia esetén minden 4 bár feletti nyomást nagynyomásnak nevezünk.”

Eredmény, professzionális berendezések a legkülönfélébb elvárások és igények kielégítésére. Természetesen mindegyik berendezés ezt a szabadalmaztatott MicroStrip™ - Finomszemcse-Technológia nevet hordozza és maximálisan eleget tesz a nyomástároló edényekre vonatkozó európai biztonsági követelményrendszernek.

Meghatározó az Unió területén érvényben lévő ide vonatkozó direktíva - European Pressure Equipment Directive 97/23/EC -, rövidített nevén PED.

Bevizsgálását a DNV (Det Norske Veritas) végzi a gyártó által kiválasztott modulok alapján, mely végeredménye a CE megfelelőségi nyilatkozat.


Zárszó

A szórási eljárás napjainkra jelentős módszerré fejlődött, hatékonysága és sokoldalú alkalmazási lehetőségének köszönhetően. Lényegi szempont a helyes szórási eljárás felállítása.

A hagyományos homokfúvás megoldás lehet bizonyos esetekben festék vagy rozsda eltávolítására, de számolni kell a károkkal: felületi sérülés, környezetterhelés, veszélyes hulladékkezelés többletköltséggel. A finomszemcse tisztítás új, kifinomult technológiájának köszönhetően tökéletesebb eredményt biztosít. Gyors, költséghatékony, széles körben alkalmazható, a környezetre teljes mértékben ártalmatlan, népszerűsége fokozatosan növekszik.

 

Elérhetőségek

CMetal Kft.

+36 30 994 2778

info@cmetal.hu

Telephely

9012 Győr, Koroncói út 01628/12hrsz. (Koroncói út ipari park)
GPS: 47.618625, 17.588162

Tanúsítványok

MSZ EN ISO 9001-2015 MSZ EN ISO 14001-2015

MSZ EN ISO 9001-2015 MSZ EN ISO 14001-2015

© 2018 CMetal Kft. Minden jog fenntartva. | Impresszum

Weboldal készítés: Network Solutions - Céges weboldalkészítés